Laon


Laon

Laon de hoofdstad van het groene departement Aisne. Heeft een prachtige oude stadskern met de Cathêdrale de Notre-Dame, een mooi voorbeeld van vroege gotiek, met prachtige roosvensters en beeldhouwwerken van exotische dieren op de gevel, bijv een spuwer in de vorm van een nijlpaard. De Citadelle is uit de zestiende-eeuw.
Laon nodigt uit tot wandelen
De stadswallen, de “grimpettes”, steile weggetjes tussen de lage en de hoge stad, en de middeleeuwse straatjes tonen een spectaculair erfgoed van een verbazingwekkende rijkdom en diversiteit. Van de oude Sint-Maartenskerk tot de imposante Sint-Maartensabdij, langs het Cour du Dauphin of door de poort van het fraaie renaissancehuis Petit Saint-Vincent, kunnen liefhebbers van kunst en geschiedenis hun hart ophalen. Ze ontdekken in Laon een stad waar het oog voortdurend getrokken wordt naar een architectonisch detail of een door de geschiedenis achtergelaten spoor. Ook om niet te missen: de miniluchtmetro POMA 2000, die een onvergelijkbaar uitkijkpunt biedt op zijn traject tussen de lage en de hoge stad.
Laon is een stad waar het leven bijzonder rijk is aan goede tijden en emotionele momenten. Voor muziekliefhebbers zijn er de concerten, die in de zomer noten strooien in één of ander oud klooster of verborgen parkje, of het festival van de Franse muziek, waar u Fauré, Debussy en Ravel terugvindt. Voor wie houdt van geschiedenis, zijn er van Pasen tot Allerheiligen rondleidingen door de kathedraal of de Sint-Maartensabdij. In de zomer bent u van harte welkom bij geanimeerde stadswandelingen in de schemering of 's nachts, om de stad op een heel andere manier te ontdekken en te beleven.


Kathedraal de Notre-Dame
'Ik ben in vele landen geweest, maar nergens heb ik ooit zo'n toren gezien als die van Laon', schreef de beroemde Villard de Honnecourt in de 13de eeuw in zijn schetsboek. Tot op heden bestaat er een raadsel omtrent de toren dat niet is opgelost. Niemand weet wat de zestien stenen ossen van de bovenste torenverdieping te betekenen hebben. Vormen zij een eerbetoon aan de geduldige transporteurs van het materiaal of waren ze niet meer dan een inval van de architect? We zullen het waarschijnlijk nooit weten.

Nieuwe kathedraal
Rond 1160 werd, zoals zo vaak na een brand, besloten tot de bouw van ,een nieuwe kathedraal. Bloedige onlusten verhinderden echter steeds weer een vlotte uitvoering van de werkzaamheden. Desondanks kon rond 1190 reeds met de aanleg van de façade begonnen worden, die in het eerste kwart van de 13de eeuw voltooid werd. Zij bezit met haar diepe portalen en de wijd geopende torens, de verschillende etages en de pinakels een ongebruikelijke verscheidenheid aan vormen en opvallende lichtdonker contrasten.

Interieur
Ook in het inwendige van de kathedraal heerst een ongebruikelijk levendige ritmiek. Hier vindt men bovendien het beste voorbeeld van een kathedraal waarvan de blinde muren vervangen zijn door “wanden” die uit vier etages bestaan. Een wijd geopende galerij, het begaanbare triforium en de lichtbeuken en de in stevige ordonnantie aangebrachte pilaren roepen een beeld van zeldzame harmonie en bewogenheid op. De gebeeldhouwde versiering en de figuren langs de wanden werden tijdens de revolutie voor een groot deel verwoest. In de portalen beheersen voorstellingen uit het leven van Maria naar het voorbeeld van Senlis het beeld. De bewegingen van deze figuren zijn ongedwongener, de plooien van de draperieën golven natuurlijker dan elders. Hier ontstond een stijl die wel “antikiserend” genoemd wordt. Als zijn beroemdste vertegenwoordiger geldt Nikolaus van Verdun.

Jaar 1853
In dit jaar werd een aanvang gemaakt met de restauratie werkzaamheden, die zich tot na de Eerste Wereldoorlog voortsleepten. Vooral de druk van de torens werd in de dwarsschepen merkbaar. Galerijen moesten dichtgemetseld worden en enkele zuiltjes van het triforium staan nu nog scheef.
De aanblik van de kathedraal van Laon biedt veel verrassingen. De torens, die hoog boven de daken van de stad uitrijzen, haar luchtige opengewerktheid, de façade met haar spel van licht en donker, en niet in de laatste plaats de ossen. die vanuit de hoogte naar beneden kijken, verlenen haar een zeldzame levendigheid.
Laon hoort tot het netwerk "Steden en Streken van Kunst en Geschiedenis. Samen met een zestigtal andere steden en streken, en ondersteund door het ministerie van Cultuur en Francofonie, heeft Laon zich verplicht om zijn erfgoed op zijn best te tonen. U wordt ontvangen door een erkende gids die u laat delen in zijn passie. Van de kathedraal tot de herenhuizen zal hij u een nieuwe blik geven op de stad en haar erfgoed.

Stadswallen en Stadspoorten 13de eeuw
De versterkte wallen die de stad in de middeleeuwen beschermden, zijn nog grotendeels intact. Laon is door nog bijna 7 km wallen omringd. Ooit gaven vele poorten en poortjes toegang tot de stad. Drie stadspoorten zijn nog in gebruik. de poorten van Ardon, van Chenizelles en van Soissons.

Les grimpettes
Deze smalle, steile weggetjes naar de bovenstad van Laon dateren uit de Gallo-Romeinse tijd. Ze werden gebruikt om bouwstenen van de steengroeven naar de bovenstad te vervoeren. Nu zijn het wandelpaden voor sportieve mensen. Na een kleine wandeltocht komt u terecht in een stukje pure natuur: het moerasgebied Domaine de la Solitude.

Sint-Vincentiusabdij
De oudste abdij van Laon, in het jaar 589 gesticht, volgde de regel van de orde van Sint-Benedictus. De abdij werd eerst in de IXde eeuw door de Noormannen en later tijdens de Franse Revolutie grotendeels vernield. Overgebleven zijn de abtswoning uit 1771 en enkele massieve fortificaties. Het wandelpad 'la promenade de la Madeleine' vertrekt van de abdij. Unieke uitzichten ontplooien zich voor de ogen van de wandelaar: het bekken van Sint Vincentius, de bovenstad en aan de einder de vlaktes van de Champagne.

Sint-Maartensabdij
Deze abdij is op één na de belangrijkste van de orde der premonstratenzers of norbertijnen. Deze orde is gesticht in de omgeving van Laon. Een groot deel van de gebouwen is bewaard gebleven: de kerk (XIIde eeuw), de abtswoning met paviljoen (XVIIde eeuw), de kloostergebouwen met het monumentale trappenhuis (XVIIIde eeuw). De abdij toont de organisatie van een groot stadsklooster en de ontwikkeling van de monastieke kunst over zeven eeuwen.

Tempelierskapel XIIde eeuw
Dit bijzondere Romaanse gebouw hoorde bij de commanderij van de Tempeliers. In de kapel vindt u de effigie van het stoffelijk overschot van Guillaume de Harcigny, een middeleeuwse geneesheer te Laon.